+4 021-315.32.95 RO / EN
Reducere 10% pentru contractele de certificare încheiate ca urmare a solicitărilor online
Cere ofertă
Certificarea Sistemelor de Management

Certificare SCC/SCP: Sisteme de management privind siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi mediul

Certificare SCC (Certificat de siguranţă pentru contractori) 

Certificare SCP (Certificat de siguranţă leasing personal)

Industria germană angajează din ce în ce mai multe companii aşa numiţii contractori pentru furnizarea de servicii tehnice (vezi Certificare SCC) şi închiriere de personal (vezi Certificare SCP).
Prin propriul management al companiei şi prin performanţa personalului lor, aceşti contractori influenţează semnificativ standardele de siguranţă, sănătate şi mediu ale clienţilor lor şi, prin urmare, standardele lor de calitate. Din acest motiv, companiile industriale evaluează sistemele de management privind siguranţa si sănătatea in munca precum şi mediul contractorilor şi a companiilor care închiriază personal.
Regulamentele stabilite de SCC (SCP) sunt conforme cu obligaţiile de bază ale angajatorilor stipulate în Documentul German privind Siguranţa şi Sănătatea la locul de muncă. Conformitatea cu aceste regulamente, prevederi şi directive precum şi analiza riscurilor şi a pericolelor şi elaborarea planurilor de urgenţă reprezintă cerinţe indispensabile pentru furnizarea de servicii tehnice.

Certificarea conformităţii

Acestea reprezintă trei opţiuni pentru certificarea conformităţii:

 • Certificare SCC*: Certificare restricţionată (scop I)
 • Certificare SCC**: Certificare nerestricţionată (scop I)
 • Certificare SCP: Certificarea companiilor care închiriază personal (Scop II)

1. Certificare SCC* (Certificare restricţionată)

Acest certificat evaluează activităţile managementului cu privire la siguranţă, sănătate şi protecţia mediului direct la locul de muncă şi de obicei se aplică în cazul companiilor mici (≤35 angajaţi).
Acest certificat va fi oferit dacă următoarele cerinţe vor fi îndeplinite:
a) Întrebări obligatorii: La toate întrebările obligatorii marcate cu o steluţă „*” în lista SCC trebuie să se ofere un răspuns. La toate celelalte întrebări – suplimentare – cuprinse în lista SCC nu trebuie oferit un răspuns.
b) Statistică accidente: Statistica accidentelor ce au avut loc în cadrul companiei trebuie să cuprindă date prin care să se demonstreze că valorile limită SCC au fost respectate.

2. Certificare SCC** (Certificare nerestricţionată)

Pe lângă criteriile indicate pentru SCC*, acest certificat cuprinde şi sistemul de management SSM al companiei. Acest certificat se aplică în cazul companiilor cu mai mult de 35 de angajaţi. Companiile cu un număr de angajaţi mai mic de 35 şi care angajează subcontractori (prin contracte de prestări servicii) pentru furnizarea de servicii tehnice au nevoie de SCC**.
Acest certificat va fi oferit dacă următoarele cerinţe vor fi îndeplinite:
a) Întrebări obligatorii: La toate întrebările obligatorii marcate cu 2 steluţe „**” în lista SCC trebuie să se ofere un răspuns. 
b) Statistică accidente: Statistica accidentelor ce au avut loc în cadrul companiei trebuie să cuprindă date prin care să se demonstreze că valorile limită SCC au fost respectate.
c) Întrebări suplimentare: Pe lângă întrebările obligatorii, trebuie să se răspundă şi la întrebările suplimentare. La cel puţin jumătate din întrebările suplimentare trebuie să se ofere un răspuns afirmativ. Aşadar, certificatul SCC** necesită o analiză per ansamblu a companiei conform listei de verificare SCC.

3. Certificare SCP

Certificarea conformităţii conform scopului II este necesară în cazul companiilor care închiriază personal şi care au implementat sistemul de management SSM. Companiile care închiriază personal sunt acele companii care angajează personalul altor companii şi care prestează serviciile conform Documentului German privind Angajarea Temporară, de exemplu în rafinării sau în fabrici industriale de produse chimice. Acest certificat va fi oferit dacă următoarele cerinţe vor fi îndeplinite:
a) Întrebări obligatorii: La toate întrebările obligatorii marcate cu o steluţă „*” în lista SCP trebuie să se ofere un răspuns. 
b) Întrebări suplimentare: Pe lângă întrebările obligatorii, trebuie să se răspundă şi la întrebările suplimentare. La cel puţin jumătate din întrebările suplimentare trebuie să se ofere un răspuns afirmativ.
Întrebările din listele de verificare sunt clare şi pot fi înţelese cu uşurinţă. Mai mult decât atât, acestea sunt explicate în listele de verificare şi sunt însoţite de sugestii practice pentru soluţii sau răspunsuri. Deoarece listele de verificare nu prescriu structura unui manual, va fi uşor să le includeţi în cadrul sistemelor de management existente (DIN EN ISO 9001 sau DIN EN ISO 14001, etc.). Aşadar, pot fi păstrare procedurile interne şi organizatorice din cadrul unei companii, nefiind necesară adoptarea de măsuri de restructurare.

Eficienţa, competitivitatea, imaginea companiei
Sondajele realizate în cadrul companiilor cărora li s-a oferit un certificat conform SCC au indicat cele mai importante patru sectoare şi factorii respectivi care au experimentat o creştere vizibilă în importanţă după implementarea sistemului de management privind siguranţa şi sănătatea la locul de muncă:

 • Eficienţa economică: ordine/curăţenie, starea echipamentelor, durata mai mică de nefuncţionare a echipamentelor, coordonare/organizare, frecvenţă accidente, cota zilelor cu accidente, rata îmbolnăvirilor, responsabilitate SSM, premii (bonusuri) pentru asigurarea de răspundere civilă încheiată de angajator.
 • Competitivitate: poziţie competitivă, pregătire activitate, aderarea la orare, conştientizare siguranţă, motivaţie de lucru, flexibilitate, calitate, productivitate
 • Angajament social: comportament faţă de superiori, autonomie, manipularea substanţelor periculoase, comunicare cu privire la probleme de siguranţă, comunicare generală, stres psihic, stres fizic, identificare cu compania, disponibilitatea EIP (echipamentului individual de protecţie), utilizare EIP, frecvenţa îmbolnăvirilor, accidente legate de mediu, eliminare deşeuri
 • Imagine: imaginea externă, imaginea internă, satisfacţia clientului, atmosfera de lucru

Pe lângă aceste avantaje, mai pot fi listate şi alte efecte pozitive referitoare la siguranţa şi sănătatea la locul de muncă, unele dintre acestea fiind corelate cu factorii pozitivi menţionaţi mai sus:

Îmbunătăţirea certitudinii juridice pentru antreprenori şi superiori, efectuarea activităţilor cu riscuri majore prin intermediul unui personal bine calificat, reducerea costurilor indirecte generate de accidente, proceduri uniforme pentru a evalua contractorii în legătură cu aspecte privind siguranţa şi sănătatea la locul de muncă, reducerea costurilor prin evitarea mai multor inspecţii.

Lista de verificare SCC
Pentru a fi certificată, compania trebuie să dovedească faptul că îndeplineşte cerinţele privind siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi protecţia mediului conform listei de verificare SCC. Această listă de verificare – care cuprinde 12 elemente cu 47 de întrebări în total – reprezintă componenta de bază a sistemului de certificare. Lista de verificare SCC cuprinde „întrebări obligatorii” şi „întrebări suplimentare”.

 • Siguranţa, sănătatea şi protecţia mediului (SSM) – politica şi organizarea, angajamentului managementului
 • Analiza riscurilor privind SSM / planul de acţiune
 • Training, informare şi instrucţiuni
 • Comunicări şi consultări cu privire la siguranţă, sănătate şi mediu
 • Planul proiectului privind SSM
 • Protecţia mediului
 • Pregătirea pentru situaţii de urgenţă
 • Inspecţii legate de siguranţă, sănătate şi mediu 
 • Asistenţă medicală ocupaţională
 • Achiziţia şi inspecţia materialelor, echipamentelor şi utilajelor
 • Achiziţia de servicii
 • Notificarea, înregistrarea şi investigarea incidentelor

 

Reducere 10% pentru contractele de certificare încheiate ca urmare a solicitărilor online
Cere ofertă

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh