+4 021-315.32.95 RO / EN

Care sunt etapele procesului de certificare?

Care sunt etapele procesului de certificare? | 10 Pași pentru Certificarea unui Sistem de management

care-sunt-etapele-procesului-certificare

Pasul 1: Cererea de ofertă pentru certificare a sistemului de management.

Pentru emiterea unei oferte sunt necesare informaţii privind domeniul de activitate al organizaţiei, dimensiunea acesteia precum şi datele de contact.

Puteţi completa online o  cerere de ofertă. De asemenea, puteţi trimite cererea de ofertă  pe fax (0213153296) sau pe email (cert@tuv-austria.ro).

Pasul 2: Transmiterea ofertei către client.

În baza informaţiilor furnizate, TÜV AUSTRIA România transmite oferta de preţ conform cu mărimea, structura și domeniul de activitate al organizaţiei.

Pasul 3: Contractarea.

În urma acceptului ofertei se întocmește contractul de certificare.

Pasul 4: Desemnarea echipei de audit.

TÜV Austria România desemnează echipa de audit în conformitate cu cerinţele ISO 17021-1:2015, asigurându-se astfel un audit imparțial, efectuat de auditori cu competențe dovedite în domeniu.

Pasul 5: Planificarea auditului.

Auditorul-şef întocmește planul de audit în baza informațiilor furnizate de client și stabilesc împreună perioada de desfășurare a auditului.  

Pasul 6: Auditul de certificare.

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfăşoară în 2 etape:  

  • Etapa I: Analiza documentaţiei şi obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.   
  • Etapa II: Evaluarea funcţionării Sistemului de Management la faţa locului. Acesta constă în verificarea implementării şi funcţionării sistemului de management în conformitate cu standardul pentru care se doreşte certificarea. Dacă în urma auditului de certificare se constată neconfomităţi, clientul trebuie să le rezolve şi să trimită dovada auditorului şef. După rezolvarea neconformităţilor, practic auditul se încheie.

Pasul 7: Eliberarea certificatului.

Se verifică documentația de audit și în urma unei decizii pozitive se eliberează certificatul. 

Pasul 8: Auditul de supraveghere I

Are loc la cel mult 1 an de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului.

Pasul 9: Auditul de supraveghere II

Are loc la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului.

Pasul 10: Recertificarea

În vederea menținerii continuității, auditul de recertificare trebuie efectuat înaintea expirării certificatelor.


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh