+4 021-315.32.95 RO / EN
Analize de Laborator
Cere Oferta

Laborator analize apa potabila | Laborator analize fizico-chimice pentru apa

laborator-analize-apa-potabila

 

Analize apa potabila | Test apa potabila | Laborator analize fizico-chimice pentru apă

Determinări fizico-chimice pentru:

 • Ape potabile şi minerale
 • Ape subterane şi de suprafaţă
 • Ape brute, reziduale şi uzate

Metode gaz cromatografice GC-FID, GC-MS pentru apă potabilă, apă de suprafață, apă subterană, apă uzată

 • Determinarea fracțiilor alifatice hidrocarburi de petrol volatile utilizand cromatografia în fază gazoasă
 • Determinarea hidrocarburilor aromatice și halogenate volatile și a unor eteri prin cromatografie în fază gazoasă
 • Determinarea indicelui de hidrocarburi
 • Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometru de masă
 • Determinarea pesticidelor clorurate și fosforice, a clorobenzenilor și policlorobifenililor
 • Determinarea calitativa (screening) a compuşilor organici volatili și semivolatili

Metode spectrometrice de masă cu plasmă cuplată inductiv ( ICP-MS ) pentru apă potabilă, apă de suprafață, apă subterană, apă uzată

 • Determinarea urmelor de metale prin ICP –MS 

Metode spectrofotometrice FT-IR pentru apă de suprafață, apă uzată

 • Determinarea conținutului de produse petroliere

Metode spectrometrice de absorbție moleculară UV-VIS pentru apă potabilă, apă brută, apă uzată

 • Determinarea azotiților
 • Determinarea azotaților

Metode spectrofotometrice FT-IR pentru apă de suprafață, apă subterană, apă uzată, inclusiv apă marine și efluenți

 • Determinarea fosfaților și fosforului total

Metode spectrofotometrice FT-IR pentru apă potabilă, apă de suprafață, apă subterană, apă uzată

 • Determinarea conținutului de sulfați

Metoda electrochimice pentru apă potabilă, apă minerală, apă de suprafață, apă subterană, apă uzată, nămol lichid

 • Determinarea pH-ului
Analize de Laborator
Cere Oferta

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2022. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh