+4 021-315.32.95 RO / EN
Analize de Laborator
Cere Oferta

Laborator analize sol | Laborator analize fizico-chimice pentru sol

laborator-analize-sol-analize-fizico-chimice-sol

 

Laborator analize sol | Laborator analize fizico-chimice pentru sol

O categorie variată de teste se poate realiza pentru:

 • Soluri, sedimente şi nămoluri
 • Deşeuri lichide şi solide

 Reglementările de mediu impun detectarea și cuantificarea nivelului de poluanți și substanțe periculoase din ape, soluri, sedimente sau deşeuri. 

Pentru protecţia mediului, laboratorul oferă servicii analitice complexe (analize mediu), conform normativelor în vigoare la nivel naţional şi internaţional prin determinări calitative şi cantitative, pentru diverse tipuri de ape, sol, namol şi deşeuri, pentru următorii indicatori: pH, conductivitate, nitraţi, nitriţi, sulfaţi, fosfaţi, fosfor total, metale grele şi alcalino-pamântoase, hidrocarburi totale petroliere, hidrocarburi aromatice policiclice, pesticide clorurate, benzen şi dervaţii acestuia (BTEX), trihalometani (THM), hidrocarburi alifatice halogenate (RX), hidrocarburi aromatice halogenate (ArX), aditivi oxigenaţi din produse petroliere, epiclohidrina, clorura de vinil.

Gama largă de analize de mediu pe care le putem efectua în laboratorul nostru vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor şi răspunde cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu.

Metode gaz cromatografice GC-FID, GC-MS pentru sol, sedimente

 • Determinarea fracțiilor alifatice hidrocarburi de petrol volatile utilizand cromatografia în fază gazoasă
 • Determinarea hidrocarburilor aromatice și halogenate volatile și a unor eteri prin cromatografie în fază gazoasă

Metode gaz cromatografice GC-FID, GC-MS pentru sol

 • Determinarea indicelui de hidrocarburi

Metode gaz cromatografice GC-FID, GC-MS pentru sol, sedimente, nămol

 • Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometru de masă
 • Determinarea pesticidelor clorurate și fosforice, a clorobenzenilor și policlorobifenililor
 • Determinarea calitativă (screening) a compuşilor organici volatili și semivolatili

Metode spectrometrice de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) pentru sol, nămol

 • Determinarea urmelor de metale prin ICM –MS

Metode spectrometrice de absorbție moleculară UV-VIS pentru sol

 • Determinarea azotiților
 • Determinarea azotaților
 • Determinarea fosfaților și fosforului total

 

Analize de Laborator
Cere Oferta

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2022. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh