+4 021-315.32.95 RO / EN
NOU! Cursuri LIVE Online
Mai multe detalii

Certificare ISO 45001 | Ce înseamnă? | Ce reprezintă certificarea?

 certificare-iso-45001

Ce reprezintă certificarea ISO 45001?

Factorii externi ne pot influența mediul în care lucrăm însă un lucru rămâne cert: angajații  oricărei organizații trebuie să lucreze în siguranță.

Conform datelor EUROSTAT și estimărilor Organizaţiei Internaţionale de Muncă, în Uniunea Europeană se produc numeroare accidente și îmbolnăviri profesionale finalizate cu decese sau incapacitate de muncă. Majoritatea acestor accidente pot fi prevenite, primul pas fiind identificarea pericolelor şi evaluarea factorilor de risc.

Certificarea ISO 45001 contribuie la reducerea riscurilor la locul de muncă și la asigurarea unui mediu de lucru lipsit de pericole, indiferent de dimensiunea organizației sau de sectorul de activitate.

 

Care sunt etapele pentru certificare ISO 45001?

Procesul de certificare ISO 45001 presupune parcurgerea unor etape. Pentru menținerea valabilității certificatului, trebuie efectuate audituri anuale, auditul inițial și auditul de supraveghere. Procesul de certificare conform standardului ISO 45001 se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfăşoară în 2 etape: 

Etapa I: Analizarea documentaţiei şi obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management al sigurantei alimentelor.  

Etapa II: Auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcţionării sistemului de management. Acesta constă în evaluarea implementării şi funcţionării sistemului de management în conformitate cu standardul ISO 45001.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Are loc la cel mult un an de la încheierea auditului de certificare. Auditul de supraveghere I presupune analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Are loc la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare şi presupune analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului.

 

ISO 45001: Ce reprezintă acest standard?

ISO 45001 este un standard internațional care prezintă cerințele unui sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM). Scopul acestul standard este de a îmbunătății și de a menține condițiile bune de desfășurare a activităților la locul de muncă. Implementarea acestui standard ajută organizațiile să prevină sau să evite eventuale accidente și să îmbunătățească capacitatea de muncă a angajaților.

De asemenea, implementarea standardului ISO 45001:2018 aduce organizaţiilor un plus de performanţă în sănătatea şi siguranţa în muncă în toate sectoarele de activitate. Un sistem de management pentru sănătate şi securitate în muncă oferă garanţia îndeplinirii preocupărilor din domeniul securităţii în muncă şi cerinţele impuse de legislaţia relevantă. De asemenea, cu ajutorul standardului ISO 45001 organizațiile își întăresc reputația atât față de angajați cât și față de clienți.

 

De ce este importantă implementarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă?

Majoritatea accidentelor şi bolilor profesionale pot fi prevenite, primul pas fiind identificarea pericolelor şi evaluarea factorilor de risc. Sectoarele cu risc mare sunt în domeniul construcţiilor, industriei chimice și petroliere, sănătăţii și serviciilor medicale, precum şi în agricultură. Dar asigurarea sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale devine o cerință pentru toate organizaţiile din orice domeniu de activitate.

Pentru a putea face față mediului aflat în continuă schimare, organizațiile trebuie să gestioneze eficient  toate tipurile de riscuri, iar sănătatea și securitatea în muncă este un aspect foarte important. Standardul va ajuta organizațiile, indiferent de domeniu de activitate, să-și îmbunătățească performanțele în ceea ce privește siguranța angajaților la locul de muncă. De asemenea, standardul are rolul de a prevenirii sau evita riscurile precum îmbolnăvirile profesionale sau accidentele.

Implementând standardul ISO 45001:2018, organizaţiile vin în întâmpinarea nevoii de performanţă în sănătatea şi siguranţa în munca angajaţilor din toate domeniile de activitate. Un astfel de sistem de management oferă garanţia îndeplinirii preocupărilor din domeniul securităţii în muncă şi cerinţele impuse de legislaţia relevantă.

 

Cât timp este valabilă certificarea ISO 45001:2018?

Termenul de valabilitate al certificatelor expiră după trei ani de la data eliberării acestora de către organismul de certificare sub condiția efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere cu rezultat pozitiv, dovedind că toate condiţiile pentru menţinerea valabilităţii certificării sunt întrunite de către client.   

 

Care sunt avantajele certificare ISO 45001:2018?

  • Reducerea numărului de accidente datorate sistematizării tuturor activităţilor relevante pentru sănătatea şi siguranţa muncii
  • Diminuarea riscurilor în ceea ce priveşte sănătatea, iar acestea conduc la reducerea costurilor
  • Siguranţa juridică datorată strictei aplicări a tuturor legilor şi reglementări legale
  • Reducerea pierderilor materiale cauzate de reducerea numărului de accidente și opriri accidentale
  • Diminuarea costurilor de asigurare

 

Care sunt costurile unei certificari ISO?

Costurile unei certificari variază în funcție de mai multe criterii: domeniul de activitate, dimensiunea organizației (aceasta este dată de numărul de angajați și numărul punctelor de lucru unde se desfașoară activitatea).

 

De ce să alegeți TUV Austria pentru certificarea ISO 45001:2018?

TÜV Austria România, parte a TÜV Austria Group, furnizează serivicii de certificare acreditate național și internațional.

Auditul de certificare ISO 45001 de la TÜV AUSTRIA se face la un înalt nivel şi se bazează pe tehnicile de audit modern combinate cu expertize pe domenii specifice. In cadrul auditului de certificare realizat de TUV AUSTRIA Romania se iau în considerare şi cerinţe specifice ale respectivei ramuri industriale. Acest lucru garantează o largă acceptare internaţională a certificatelor TÜV AUSTRIA în care industria are încredere.

Alegerea certificării TÜV Austria România vine cu o serie de avantaje:

  • Îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi a acceptanţei privind sănătatea şi securitatea muncii în interiorul organizaţiei
  • Asocierea numelui organizației cu cel al TÜV Austria România, ce arată calitate și seriozitate;
  • Creșterea încrederii angajaților și clienților în organizație;
  • Colaborarea cu o echipă de auditori ce are o vastă experiență;
  • Posibilitatea de îmbunătățire a proceselor prin aportul adus de experiența internațională a TÜV Austria Group.

Cere o ofertă de certificare ISO 45001 - 10% Reducere pentru solicitarile online

 


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh