+4 021-315.32.95 RO / EN
NOU! Cursuri LIVE Online
Mai multe detalii

Regulamentul campaniei promoționale “Happy Valentine`s Day”REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Happy Valentine`s Day – 30% reducere pentru cursurile organizate în luna februarie” 

Art. 1 Organizatorul Campaniei Promoționale “Happy Valentine`s Day – 30% reducere pentru cursurile organizate în luna februarie”

1.1 Organizatorul Campaniei “Happy Valentine`s Day – 30% reducere pentru cursurile organizate în luna februarie” este S.C. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Plevnei, Nr. 139, Corp C, Etaj 1, Sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/22370/2007, CUI RO 19231430, denumită în continuare Organizator.

1.2 Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

Art. 2 Durata campaniei promoționale

2.1 Prezenta campanie promoțională este valabilă pentru cursurile organizate de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA în perioada 01.02-28.02.2018.

Art. 3 Condiții de participare

3.1. Înscrie-te la un curs TUV Austria România împreună cu partenerul/partenera şi beneficiaţi fiecare de o reducere de 30%

3.2. Campania promoțională se aplică numai persoanelor care se înscriu și participă în perioada 01.02-28.02.2017 (durata campaniei promoționale) la orice curs organizat de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA în această perioadă.

3.3. Înscrierea la campanie se face prin completarea formularului de participare disponibil pe pagina www.tuv-austria.ro și achitarea integrală a taxei de participare la cursul respectiv.

3.4. Persoanele înscrise la un curs conform condițiilor de mai sus, beneficiază de o reducere de 30% din tariful fără TVA al cursului respectiv.

3.5. Înscrierea la cursuri se face în limita locurilor disponibile.

3.6. În situația în care unul dintre cursurile planificate pentru luna februarie nu se va organiza, promoția nu se reportează pentru lunile următoare.

Art. 4 Protecția datelor personale

4.1. Participarea la campania promoțională implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către Organizator în scopul unor informări ulterioare din partea acestuia (newsletter, telefonic, e-mail).

4.2. Participanților la campania promoțională le sunt garantate drepturile prevăzute de legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. TÜV Austria Romania este operator prelucrare date cu caracter personal nr. 18910.

Art. 5 Încetarea campaniei promoționale

5.1. Prezenta campanie promoțională va înceta la încheierea perioadei prevăzută la art. 2.


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh