+4 021-315.32.95RO / EN

Laborator analize de mediu | Analize fizico-chimice pentru mediu

laborator-analize-mediu

 

Laborator analize de mediu | Analize fizico-chimice pentru mediu ( analize de mediu ):

În cadrul laboratorului nostru se pot efectua o gamă largă de determinări fizico-chimice pentru:

  • Ape potabile şi minerale
  • Ape subterane şi de suprafaţă
  • Ape brute, reziduale şi uzate
  • Soluri, sedimente şi nămoluri
  • Deşeuri lichide şi solide

Reglementările de mediu impun detectarea și cuantificarea nivelului de poluanți și substanțe periculoase din ape, soluri, sedimente sau deşeuri. 

Pentru protecţia mediului, laboratorul oferă servicii analitice complexe (analize mediu), conform normativelor în vigoare la nivel naţional şi internaţional prin determinări calitative şi cantitative, pentru diverse tipuri de ape, sol, namol si deseuri, pentru urmatorii indicatori: pH, conductivitate, nitraţi, nitriţi, sulfaţi, fosfaţi, fosfor total, metale grele şi alcalino-pamântoase, hidrocarburi totale petroliere, hidrocarburi aromatice policiclice, pesticide clorurate, benzen şi dervaţii acestuia (BTEX), trihalometani (THM), hidrocarburi alifatice halogenate (RX), hidrocarburi aromatice halogenate (ArX), aditivi oxigenaţi din produse petroliere, epiclohidrina, clorura de vinil.

Gama largă de analize de mediu pe care le putem efectua în laboratorul nostru vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor şi răspunde cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu.


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2018. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh