+4 021-315.32.95 RO / EN
NOU! Cursuri LIVE Online
Mai multe detalii

Regulamentul campaniei promoţionale “20% reducere de ziua ta la cursuri”

Art. 1 Organizatorul Campaniei “20% reducere reducere de ziua ta la cursuri”

1.1 Organizatorul Campaniei “20% reducere reducere de ziua ta la cursuri” este S.C. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Plevnei, Nr. 139, Corp C, Etaj 1, Sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/22370/2007, CUI RO 19231430, denumită în continuare Organizator.

1.2 Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

 

Art. 2 Durata campaniei promoționale

2.1 Prezenta campanie promoțională este valabilă pentru cursurile organizate de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA în următoarele 30 de zile de la data primirii înştiinţării prin mail a participantului.

 

Art. 3 Condiții de participare

3.1. Persoana care primeşte pe mail mesajul de felicitare cu ocazia zilei de naştere, are dreptul să folosească reducerea de 20% la orice curs organizat de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA în următoarele 30 de zile de la data la care aceasta primeşte mail-ul.

3.2. Campania promoțională se aplică numai persoanelor care primesc pe mail mesajul de felicitare cu ocazia zilei de naştere de la reprezentanţii companiei TÜV AUSTRIA ROMÂNIA. Reducerea nu poate fi transferată către alte persoane. Reducerea aplicată cu ocazia zilei de naştere este valabilă în următoarele 30 de zile de la data primirii de către participant a mail-ului de felicitare cu ocazia zilei de naştere. Reducerile oferite de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA nu sunt cumulative. Se aplică reducerea cea mai mare, o singură dată.

3.3. Participarea la un curs care se organizează în perioada stabilită conform prezentului regulament prin art. 2 şi 3 este valabilă doar dacă participantul se înscrie prin completarea fomularului online sau prin completarea formularului primit pe mail de la un reprezentant al companiei TÜV AUSTRIA ROMÂNIA pe care îl trimite pe mail.

3.4. Persoanele înscrise la un curs conform condițiilor de mai sus beneficiază de o reducere de 20% din tariful fără TVA al cursului respectiv.

3.5. Participarea la cursuri se face în limita locurilor disponibile.

3.6. În situația în care unul dintre cursurile planificate pentru luna respectivă nu se va organiza, promoția nu se reportează pentru lunile următoare.

 

Art. 4 Protecția datelor personale

4.1. Participarea la campania promoțională implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către Organizator în scopul unor informări ulterioare din partea acestuia (newsletter, telefonic, e-mail).

4.2. Participanților la campania promoțională le sunt garantate drepturile prevăzute de legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este operator prelucrare date cu caracter personal nr. 18910.

 

Art. 5 Încetarea campaniei promoționale

5.1. Prezenta campanie promoțională va înceta atunci când organizatorul TÜV AUSTRIA ROMÂNIA va considera, fără un anunţ prealabil.


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh