+4 021-315.32.95 RO / EN
Întrebări Frecvente
Certificări

Ce reprezintă o certificare?

Certificarea (sistemelor de management, personalului, produselor) reprezintă acțiunea unei terțe părți (organism de certificare) ce demonstrează că organizația furnizează servicii și/sau produse în conformitate cu un anumit standard referențial.

Ce reprezintă un standard?

Un standard reprezintă un document care stabilește anumite cerințe, specificații, caracteristici ce pot fi utilizate în mod consecvent pentru a se asigura că procesele, produsele și serviciile sunt conforme și adecvate scopului lor.

Ce reprezintă ISO?

ISO (Organizația Internațională de Standardizare) reprezintă o rețea de instituții de standardizare din care fac parte 156 de țări, cu sediul secretariatului general la Geneva. Organizația Internațională de Standardizare, prin membrii săi din întreaga lume, dezvoltă, publică și difuzează standardele internaționale.

Care sunt beneficiile standardelor ISO?

Standardele ISO asigură ca serviciile și produsele sunt de înaltă calitate, sigure și fiabile.

Citește mai mult

Care sunt beneficiile și avantajele certificării unui sistem de management?

Certificarea unui sistem de management reprezintă un proces strategic care permite organizațiilor să obțină numeroase avantaje și beneficii în administrarea și gestionarea corectă a resurselor, dar și să facă față provocărilor pieței.

Citește mai mult

Când poți începe un proces de certificare?

Certificarea unui sistem de mana­gement al calităţii într-o organizaţie poate începe atunci când există:

 • Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a managementului de vârf
 • Implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei, în primul rând a oricărui factor de deci­zie
 • Aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii
 • Stabilitatea organizaţională şi managerială a organizaţiei

După ce criterii alegi un organism de certificare?

Acreditare, recunoaștere la nivel național și internațional, calitatea serviciilor.

Citește mai mult

Care sunt etapele procesului de certificare?

10 Pași pentru Certificarea unui Sistem de management

Citește mai mult

Ce presupune Auditul? | Ce este Auditul?

Procesul sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi obiective și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

Citește mai mult

Ce presupune Preauditul?

Preauditul este un audit diagnoză ce permite identificarea din timp a neconformităţilor ce ar putea fi depistate în timpul auditului de certificare.

Acesta permite desfăşurarea auditului de certificare în condiţii optime şi închiderea auditului într-un timp cât mai scurt.

Este obligatorie Certificarea?

Certificarea sistemelor de management este un proces voluntar.

Implementarea standardelor aduce o serie de beneficii care contribuie la dezvoltarea activității organizației, printr-o mai bună gestionare a resurselor, cât și la creșterea satisfacției clienților.   

Prin urmare, certificarea sistemelor de management este importantă și necesară pentru fiecare organizație, indiferent de domeniul de activitate.

Cât costă o certificare a unui sistem de management?

Prețul unei certificări  de management se stabilește în funcție de structura, mărimea și domeniul de activitate al organizaţiei.

În baza informațiilor furnizate în cererea de ofertă de certificare,  TÜV AUSTRIA România va transmite oferta de preţ conform criteriilor enumerate mai sus.  

Care este perioada de valabilitate a certificatelor ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor expiră după trei ani de la data eliberării acestora de către organismul de certificare sub condiția efectuării de către organism a auditurilor de monitorizare cu rezultat pozitiv, dovedind că toate condiţiile pentru menţinerea valabilităţii certificării sunt întrunite de către client.    

Care sunt avantajele certificării TÜV Austria România?

 • Confirmarea că produsele și serviciile îndeplinesc în mod  constant necesitățile și așteptările clienților;
 • Recunoaștere la nivel național cât și internațional;
 • Asocierea numelui organizației cu cel al TÜV Austria România, ce arată calitate și seriozitate;
 • O creștere a încrederii clienților în organizație;
 • Colaborarea cu o echipă de auditori ce are o vastă experiență;
 • Un singur organism de certificare și inspecție care acoperă toate nevoile în ceea ce privește implementarea sistemelor de management, cât și a cursurilor de formare profesională;
 • Posibilitatea de îmbunătățire a proceselor prin aportul adus de experiența internațională a TÜV Austria Group.   
Academia

Ce recunoaștere au diplomele TÜV Austria România?

Prin obținerea diplomelor TÜV Austria România sunt recunoscute competențele de către un organism de formare cu renume internațional.

Diplomele TÜV Austria România sunt recunoscute de autorităţi atât pe plan naţional cât şi internaţional: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ANC, CQI | IRCA - International Register of Certificated Auditors (01199952) (detalii privind acreditările se regăsesc în descrierea fiecărui curs).

Care sunt etapele de înscriere la curs?

Pentru înscrierea la cursurile TÜV Austria România este necesar să completați formularul online aferent fiecărui curs sau transmiterea formularului pe email sau fax. Puteți descărca formularul de înscriere de aici.

Etapa I - Confirmarea organizării cursului.

Etapa II - Formarea grupei depinde de numărul de persoane care se vor înscrie la sesiunea de training. În cazul în care nu sunt suficiente confirmări, cursul se va reprograma pentru o dată ulterioară.

Etapa III - Efectuarea plății se va face înainte de începerea cursului, conform facturii emise de TÜV Austria România.

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la cursuri?

În funcție de specificul cursului este nevoie de un set diferit de acte pentru a putea participa.

Citește mai mult

Care sunt avantajele participării la cursurile TÜV Austria România?

Cursurile TÜV Austria România se desfașoară la cele mai înalte standarde.

Citește mai mult

Ce durată și ce cost au cursurile de formare profesională?

Costul și durata sunt specificate în programul de cursuri publicat de TÜV Austria România şi afișate pe site la secțiunea CURSURI.


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh