+4 021-315.32.95 RO / EN
Servicii de securitate cibernetică
Cere Oferta

Securitate Cibernetică

servicii-securitate-cibernetica-tuv-austria

Servicii de Securitate Cibernetică | Servicii Cybersecurity

TÜV AUSTRIA Romania, prin Divizia de Securitate Cibernetică, oferă servicii complexe din domeniul cybersecurity, cum ar fi:

 • Identificarea și analiza vulnerabilităților sistemelor informaționale (inclusiv din Cloud);
 • Analiza vulnerabilităților și a breșelor de securitate depistate precum și aplicarea măsurilor compensatorii de protecție cibernetică. Prin acest serviciu se va asigura securizarea infrastructurii, a Cloud-urilor, a rețelelor WAN, LAN, a elementelor IT, prin analiza eficacității tehnologice a soluțiilor de protecție automatizate, precum și asistență la aplicarea cerințelor minime de securitate cibernetică conform cerințelor Directivei NIS și a standardelor internaționale ISO 27001 și ISO 22301 în vederea identificării anumitor soluții și a produselor necesare securizării sistemului informațional al organizației dvs.
 • Analiza vectorilor de atac reali care ar putea fi alicați de către persoane necunoscute (hackers) în scopul sustragerii datelor din cadrul sistemelor informaționale sau subminării securității informaționale a organizației dvs.
 • Teste de penetrare (pen test) de tip “white box” și “black box”
 • Asistență în asigurarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică
 • Monitorizarea temporară a procesului de securizare a sistemelor informatice și raportarea vulnerabilităților în contextul sistemului informațional
 • Training și instruire adecvată în domeniul securității cibernetice;
 • Proiectarea cadrului NIS personalizat în funcție de nevoile punctuale ale organizației dvs.;
 • Elaborarea procedurilor de securitate cibernetică NIS;
 • Proiectarea cerintelor tehnice NIS legate de infrastructura reală a organizației dvs.;
 • Analiza decalajelor vizate de directiva NIS;
 • Identificarea, analiza, evaluarea și asistență în gestionarea riscurilor NIS;
 • Audit intern pentru conformitatea NIS;
 • Asistență pentru implementarea cerințelor tehnice NIS;
 • Asistență în elaborarea de măsuri organizatorice adecvate și implementarea controalelor tehnice pentru asigurarea conformitatii sistemelor de informatii și a retelelor;
 • Asistență în elaborarea de masuri adecvate pentru a preveni și minimiza impactul evenimentelor sau incidentelor de securitate, pentru asigurarea continuitatii serviciilor;
 • Managementul riscurilor;
 • Asistență în tratarea riscurilor prin implementarea de controale tehnice de securitate, inclusiv reproiectarea anumitor sisteme nefunctionale. 

Avantajele serviciilor de securitate cibernetică oferite de TÜV AUSTRIA România:

 1. Asigurarea unui nivel ridicat de securitate cibernetică prin identificarea vulnerabilităților și recepționarea de către client a unor rapoarte comprehensive cu recomandări de remediere a problemelor
 2. Obținerea de informații și recomandări pentru realizarea unei securități adecvate a informațiilor, infrastructurii și serviciilor IT
 3. Obținerea de asistență specializată în domeniul securității cibernetice
 4. Asistența în îndeplinirea cerințelor legale referitoare la securitatea cibernetică, inclusiv în documentarea corectă și completă atât a reglemetărilor din domeniu, cât și a cerințelor standardelor internaționale aplicabile
 5. Obținerea de cunoștințe specifice și creșterea competențelor personalului  în domeniul securității informațiilor, respectiv în domeniul securității cibernetice
 6. Gestionarea adecvată a riscurilor informaționale și cibernetice pe baza evaluărilor de riscuri 
 7. Conformarea cu cerințele legale aplicabile în domeniul securității cibernetice și al protecției datelor cu caracter personal.

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh