+4 021-315.32.95 RO / EN
Politica Privind Confidențialitatea și Securitatea Datelor Personale
Pe Scurt

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA (denumită în continuare și ”Noi”) este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este operator prelucrare date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 18910.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Această Politică privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal vă ajută să înțelegeți:

 1. Ce sunt datele cu caracter personal
 2. Ce date colectăm și modalitatea de colectare
 3. Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date
 4. Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal
 5. Cum protejăm aceste date
 6. Care sunt drepturile pe care le aveți
 7. Cum vă puteți exercita aceste drepturi
 8. Cum ne puteți contacta
Detaliere

1. Ce sunt datele cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) ce intră în vigoare de la data de 25 mai 2018:

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.


2. Ce date colectăm și modalitatea de colectare

Informații pe care ni le furnizați

Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website (cerere de ofertă de certificare, înscriere / rezervare la curs, înscriere la newsletter, înscriere și participare la seminariile organizate de noi, înscriere și participare la concursurile organizate) în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Date culese în mod automat

In momentul în care accesați site-ul nostru (www.tuv-austria.ro) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

De asemenea, pe site-ul nostru (www.tuv-austria.ro) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.
Pentru mai multe detalii accesați pagina „Politica de utilizare a modulelor cookie”.


3. Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră.
 • Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
 • Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
 • Pentru conformare cu legile in vigoare.
 • Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.
 • Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.
 • Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.


4. Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau de acreditare.

Lista destinatarilor datelor transmise

Destinatar

Persoanele vizate

Lista datelor personale transmise

Scopul transmiterii

TÜV AUSTRIA HOLDING AG:
https://www.tuv.at

Absolvenții cursurilor cu acreditare TÜV AUSTRIA

Numele și prenumele, Adresa de email, locul nașterii

Conformare cu cerințele de acreditare

Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC

http://site.anc.edu.ro/

Absolvenții cursurilor acreditate ANC

Numele și prenumele, data nașterii, CNP, locul nașterii

Conformare cu cerințele de acreditare

CQI|IRCA

https://www.quality.org/

Absolvenții cursurilor acreditate CQI|IRCA

Numele și prenumele, Adresa de email

Conformare cu cerințele de acreditare

ISIM Timișoara

http://www.isim.ro/

Absolvenții cursurilor desfășurate în colaborare cu ISIM Timișoara

Dosarul de documente transmise la înscrierea la curs

Conformare cu cerințele de acreditare

TÜV AUSTRIA HOLDING AG:
https://www.tuv.at

Reprezentantul legal, Persoana de contact a companiilor certificate cu un Sistem de Management cu acreditare TÜV AUSTRIA

Numele și prenumele, Adresa de email, Compania, Funcția

Conformare cu cerințele de acreditare

RENAR - Asociația de Acreditare din România

http://www.renar.ro

Reprezentantul legal, Persoana de contact a companiilor certificate cu un Sistem de Management cu acreditare RENAR

Numele și prenumele, Adresa de email, Compania, Funcția

Conformare cu cerințele de acreditare

RENAR - Asociația de Acreditare din România

http://www.renar.ro

MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

http://www.madr.ro

Reprezentantul legal, Persoana de contact a entităților certificate ecologic

Numele și prenumele, Adresa de email, CNP, Compania, Funcția

Conformare cu cerințele de acreditare


5. Cum protejăm aceste date

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul serviciilor de găzduire a website-ului www.tuv-austria.ro prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este S.C. Gazduire Web S.R.L. (www.gazduire.ro). TÜV AUSTRIA ROMÂNIA are încheiat un contract prin care furnizorul asigură că a luat toate măsurile de securitate și disponibilitate a serverelor.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).


6. Care sunt drepturile pe care le aveți

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție
Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale ale dumneavoastră din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dumneavoastră într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.


7. Cum vă puteți exercita aceste drepturi

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea si transmiterea formularului de mai jos in format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
www.dataprotection.ro


8. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA

 • Adresa: Calea Plevnei nr.139 B, corp A, sector 6, 060011, București, Romania
 • Telefon: +4021 315 32 94 ; +4021 315 32 95
 • Date de Identificare

RAREȘ MACAROV – Data Privacy Officer

9. Nota de Informare privind Prelucrarea si Protectia Datelor cu Caracter Personal in Procesul de Recrutare Personal

Versiunea 1.3 valabila din 15 iulie 2021


© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh