+4 021-315.32.95 RO / EN

Grupul TÜV AUSTRIA este specializat în inspecţia şi evaluarea cazanelor cu abur, echipamentelor sub presiune, conductelor, reactoarelor industriale, maşinăriilor, echipamentelor de ridicare, scărilor rulante, echipamentelor electrice (inclusiv în domeniul protecţiei împotriva exploziilor), echipamentelor de scenă, terenurilor de joacă, cablajelor, construcţiilor, echipamentelor medicale, amenajărilor pentru petrecerea timpului liber, trafic etc.

De asemenea, experţii independenţi ai grupului TÜV AUSTRIA asigură un nivel ridicat de calitate în domeniile de achiziţie, construcţie sau renovare a clădirilor industriale şi rezidenţiale.

TÜV AUSTRIA Grup se remarcă prin inspecţii competente în aproape toate domeniile de afaceri, industrie, siguranţă a muncii, în sectorul privat şi public. Obiectivul operaţional al său este centrat pe echipamentele sub presiune, reactoare industriale, cazane de abur, conducte şi reţele de conducte, echipamente de ridicat şi lifturi, instalaţii electrice, echipamente de scenă, teleferice, construcţii, facilităţi de recreere şi de trafic.


Domenii de Activitate

Expertize şi investigaţii tehnice Inspecţii Control Distructiv și Nedistructiv

Expertize şi investigaţii tehnice

Pentru o expertiză, primul pas într-o evaluare este determinarea nevoii clientului, iar al doilea pas îl reprezintă determinarea nevoilor legale pentru o astfel de activitate. În unele țări este obligatorie realizarea unor astfel de evaluări conform reglementărilor naționale (ex. România).

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate realiza investigații tehnice, analize de risc, evaluări și calcule privind durata de viață remanentă pe baza diferitelor coduri (ISCIR C1, C4, C6, C9, C10, C12,API 579, API 653) pentru echipamentele de presiune precum vase, cazane și conducte de presiune pentru produs sau abur sau rezervoare de depozitare.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA după elaborarea unui program de expertiză sau evaluare, poate îndeplini integral acest program prin folosirea propriului personal și a propriilor aparate de control nedistructiv şi/sau distructiv.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate realiza:

 • Servicii de investigare şi analize de mediu (sol și apă) - detalii aici
 • Teste de suprafață pentru suduri precum testarea cu particule magnetice și testarea cu lichide penetrante
 • Replică metalografică on-site
 • Teste de duritate on-site
 • Analize chimice on-site (în special când certificatul material lipsește din documentația originală)
 • Test cu markeri tensiometrici în timpul testului de presiune sau doar participarea la testul de presiune (dacă este necesar în programul de expertiză),
 • Detecție radio pentru conducte subterane
 • DCVG pentru conducte subterane pentru a determina tipul de defect al stratului de izolaţie (CC, CA, AA) și categoria sa (1, 2 sau 3) 
 • Testare cu ultrasunete cu LRUT pentru detectarea coroziunii la conductele subterane până la 150 metri la stânga și 150 de metri la dreapta zonei de testare.
 • Memorii analiză de risc - permit prelungirea autorizării de funcționare și modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice, așa cum sunt prevăzute în Prescripțiile Tehnice C1-2010, C4-2010, C6-2010, C10-2010 din colecția ISCIR în vigoare și Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 163 din 24.10.2012.
 • Expertize şi investigaţii tehnice pentru echipamente de ridicat - Sub incindenţa ISCIR sau pentru alte tipuri de echipamente folosite în diviziile de work-over ale companiilor petroliere (cum ar fi echipamente tip IC5, AM12, chiolbasi, etc).
 • Assessment-uri tank-uri de stocare produse lichide (petroliere) - Soluţii complete pentru investigarea tank-urilor de stocare. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate executa expertize la fundaţii de tank-uri, rezervoare, estacade, efectuând în cadrul acestora, inclusiv studiile geotehnice şi măsurători topografice necesare.

  Metodele folosite sunt:

  • Determinare material
  • Control vizual conform euronorm sau API
  • SLOFEC la fund rezervor şi/sau capac
  • Vacuum test la suduri
  • Control pulberi magnetice
  • Măsurători grosimi
  • Calcul stabilitate
  • Expertiză fundaţii
  • Măsurători dimensionale folosind staţia totală LEICA.

 • Expertize şi investigaţii tehnice ANRE - TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate expertiza instalaţiile care intră sub incindenţa ANRE pentru staţii de comprimare, conducte, racorduri şi staţii de reglare - măsurare aferente sistemelor de transport ale gazelor naturale, precum şi ale instalaţiilor de utilizare ale gazelor naturale, având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar.
 • Expertize şi investigaţii tehnice AFER - Pentru menţinerea în condiţii de siguranţă a căilor de rulare pentru circulaţia trenurilor sau metrourilor la tonajele şi vitezele prescrise este necesară supravegherea acestor căi, astfel încât forma, dimensiunea şi materialul rulant să fie menţinute în limitele toleranţelor admise. Supravegherea căilor de rulare şi a materialului rulant permite stabilirea şi aprecierea stării reale a acestora.

  Folosind echipamentele de control ultrasonic speciale pentru domeniul feroviar, aprobate de către AFER, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA posedă autorizaţie AFER pentru aceste servicii şi astfel poate oferi servicii de expertiză tehnică prin control nedistructiv în domeniul feroviar şi de metrou (infrastructură şi material rulant).

 • Expertize şi investigaţii tehnice echipamente sub presiune transportabile - TÜV AUSTRIA ROMÂNIA execută expertize în conformitate cu legislaţia ISCIR a echipamentelor sub presiune transportabile. Activităţile acestui tip de expertiză sunt asemănătoare celor de la echipamentele sub presiune fixe. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate oferi servicii de diriginte de şantier pe domenii diferite, cum ar fi: construcţii civile şi industriale, conducte subterane, electrice, etc. şi poate asigura în santiere servicii de inspecţie HSEQ sau QA/QC.
Pentru oferte sau informații suplimentare
Contactați-ne

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh