+4 021-315.32.95 RO / EN

Domenii de Activitate

Expertize şi investigaţii tehnice Inspecţii Control Distructiv și Nedistructiv

Expertize şi investigaţii tehnice

Pentru o expertiză, primul pas într-o evaluare este determinarea nevoii clientului, iar al doilea pas îl reprezintă determinarea nevoilor legale pentru o astfel de activitate. În unele țări este obligatorie realizarea unor astfel de evaluări conform reglementărilor naționale (ex. România).

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate realiza investigații tehnice, analize de risc, evaluări și calcule privind durata de viață remanentă pe baza diferitelor coduri (ISCIR C1, C4, C6, C9, C10, C12,API 579, API 653) pentru echipamentele de presiune precum vase, cazane și conducte de presiune pentru produs sau abur sau rezervoare de depozitare.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA după elaborarea unui program de expertiză sau evaluare, poate îndeplini integral acest program prin folosirea propriului personal și a propriilor aparate de control nedistructiv şi/sau distructiv.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate realiza:

 • Servicii de investigare şi analize de mediu (sol și apă) - detalii aici
 • Teste de suprafață pentru suduri precum testarea cu particule magnetice și testarea cu lichide penetrante
 • Replică metalografică on-site
 • Teste de duritate on-site
 • Analize chimice on-site (în special când certificatul material lipsește din documentația originală)
 • Test cu markeri tensiometrici în timpul testului de presiune sau doar participarea la testul de presiune (dacă este necesar în programul de expertiză),
 • Detecție radio pentru conducte subterane
 • DCVG pentru conducte subterane pentru a determina tipul de defect al stratului de izolaţie (CC, CA, AA) și categoria sa (1, 2 sau 3) 
 • Testare cu ultrasunete cu LRUT pentru detectarea coroziunii la conductele subterane până la 150 metri la stânga și 150 de metri la dreapta zonei de testare.
 • Memorii analiză de risc - permit prelungirea autorizării de funcționare și modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice, așa cum sunt prevăzute în Prescripțiile Tehnice C1-2010, C4-2010, C6-2010, C10-2010 din colecția ISCIR în vigoare și Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 163 din 24.10.2012.
 • Expertize şi investigaţii tehnice pentru echipamente de ridicat - Sub incindenţa ISCIR sau pentru alte tipuri de echipamente folosite în diviziile de work-over ale companiilor petroliere (cum ar fi echipamente tip IC5, AM12, chiolbasi, etc).
 • Assessment-uri tank-uri de stocare produse lichide (petroliere) - Soluţii complete pentru investigarea tank-urilor de stocare. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate executa expertize la fundaţii de tank-uri, rezervoare, estacade, efectuând în cadrul acestora, inclusiv studiile geotehnice şi măsurători topografice necesare.

  Metodele folosite sunt:

  • Determinare material
  • Control vizual conform euronorm sau API
  • SLOFEC la fund rezervor şi/sau capac
  • Vacuum test la suduri
  • Control pulberi magnetice
  • Măsurători grosimi
  • Calcul stabilitate
  • Expertiză fundaţii
  • Măsurători dimensionale folosind staţia totală LEICA.

 • Expertize şi investigaţii tehnice echipamente sub presiune transportabile - TÜV AUSTRIA ROMÂNIA execută expertize în conformitate cu legislaţia ISCIR a echipamentelor sub presiune transportabile. Activităţile acestui tip de expertiză sunt asemănătoare celor de la echipamentele sub presiune fixe. TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate oferi servicii de diriginte de şantier pe domenii diferite, cum ar fi: construcţii civile şi industriale, conducte subterane, electrice, etc. şi poate asigura în santiere servicii de inspecţie HSEQ sau QA/QC.
Pentru oferte sau informații suplimentare
Contactați-ne

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh