+4 021-315.32.95 RO / EN

Ce presupune Auditul? | Ce este Auditul?

ce-presupune-auditul-ce-este-auditul

Procesul sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi obiective și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.  

Auditul este o activitate planificată cu o durată prestabilită, procesul derulându-se pe 3 ani:

 • Anul I - Auditul de certificare

  Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfăşoară în 2 etape:  

  • Etapa I: Analiza documentaţiei şi obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.   
  • Etapa II: Evaluarea funcţionării Sistemului de Management la faţa locului. Acesta constă în verificarea implementării şi funcţionării sistemului de management în conformitate cu standardul pentru care se doreşte certificarea. Dacă în urma auditului de certificare se constată neconfomităţi, clientul trebuie să le rezolve şi să trimită dovada auditorului şef. După rezolvarea neconformităţilor, practic auditul se încheie.
 • Anul II - Auditul de supraveghere I
  Are loc la cel mult 1 an de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului.

 • Anul III - Auditul de supraveghere II
  Are loc la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului.

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh