+4 021-315.32.95 RO / EN

Grupul TÜV AUSTRIA este specializat în inspecţia şi evaluarea cazanelor cu abur, echipamentelor sub presiune, conductelor, reactoarelor industriale, maşinăriilor, echipamentelor de ridicare, scărilor rulante, echipamentelor electrice (inclusiv în domeniul protecţiei împotriva exploziilor), echipamentelor de scenă, terenurilor de joacă, cablajelor, construcţiilor, echipamentelor medicale, amenajărilor pentru petrecerea timpului liber, trafic etc.

De asemenea, experţii independenţi ai grupului TÜV AUSTRIA asigură un nivel ridicat de calitate în domeniile de achiziţie, construcţie sau renovare a clădirilor industriale şi rezidenţiale.

TÜV AUSTRIA Grup se remarcă prin inspecţii competente în aproape toate domeniile de afaceri, industrie, siguranţă a muncii, în sectorul privat şi public. Obiectivul operaţional al său este centrat pe echipamentele sub presiune, reactoare industriale, cazane de abur, conducte şi reţele de conducte, echipamente de ridicat şi lifturi, instalaţii electrice, echipamente de scenă, teleferice, construcţii, facilităţi de recreere şi de trafic.


Domenii de Activitate

Expertize şi investigaţii tehnice Inspecţii Control Distructiv și Nedistructiv

Inspecţii

Servicii de Organism Notificat în conformitate cu cerinţele directivelor Europene

În conformitate cu reglementările Uniunii Europene privitoare la siguranţa produselor fabricate şi/sau comercializate pe teritoriul ţărilor membre, producătorii  sunt de cele mai multe ori obligaţi să folosească serviciile unui Organism Notificat.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA  este Organism Notificat cu Nr. 2414 - Acreditare obţinută de la Asociaţia de Acreditare RENAR România în 2012 – pentru:

  • Evaluarea şi certificarea echipamentelor sub presiune (cazane energetice, recipiente sub presiune, conducte, etc.) conform Directivei Europene 2014/68/EU;
  • Omologarea procedeelor de îmbinare nedemontabilă (sudare, lipire) conform standardelor armonizate EN ISO 15614.

În colaborare cu TÜV AUSTRIA Viena (Organism Notificat cu Nr. 0408) şi celelalte filiale ale grupului, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA asigură servicii de certificare pentru o gamă largă de produse supuse prevederilor directivelor europene de siguranţă în exploatare: TPED/ADR, echipamente electrice, masinării, lifturi, tehnologie medicală,etc.

 

Studii HAZOP/HAZID

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA ofera în colaborare cu TÜV AUSTRIA studii HAZOP şi HAZID.

HAZOP reprezintă un studiu de risc (HAZard) & Operare (Operability). Este o metodă sistematică de analiză a abaterilor parametrilor de operare utilizând un vocabular specific.

Documentele necesare pentru efectuarea studiului sunt desenele instalaţiilor (PID, PFDs) şi o descriere a procesului.

HAZID- este o tehnică utilizată pentru identificarea pericolelor semnificative asociate cu o activitate operaţională.  Studiul are la bază cuvinte cheie ex. Control philosophy / Flammable / toxic materials / Hazards related to Electricity / Security hazards / Health hazards / Hazards related to Height Safety Equipment – State of the art / Operation philosophy (Manning, Training, etc.)

Studiile sunt realizate în limba engleză,  utilizând un software adecvat  şi au la bază standardele şi procedurile OMV Petrom.

 

Certificare de personal

Standardele pentru sudură, lipire şi alte proceduri similare, precum şi standardele armonizate pentru testarea sudurilor şi a rosturilor sudate sunt baza pentru aproape toate specificaţiile tehnice de testare şi proceduri de inspectare şi executare a lucrărilor metalice de construcţie şi a echipamentelor sub presiune.

Pentru a asigura calitatea produselor sudate, personalul pentru sudare şi lipire trebuie să deţină calificări şi certificări pe baza standardelor europene, calificări cerute şi de către Directiva Echipamentelor sub presiune 2014/68/EU.

Standarde aplicabile: EN ISO 9606/1, EN ISO 14732:2013,  EN ISO 9606, EN ISO 13585.

Candidatul care participă la certificarea ca şi sudor trebuie să promoveze un test practic şi un test teoretic, teste care sunt baza pentru certificare. TÜV AUSTRIA CERT desemnat ca organism de certificare acreditat utilizează laboratoare de testare şi inspectori calificaţi pentru acest test. În mod normal, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA utilizează laboratoarele de control nedistructiv și încercări mecanice distructive, acestea fiind acreditate RENAR.

Rezultatele promovării testelor în vederea certificării (ex. teste teoretice, examinări vizuale, distructive/nedistructive) trebuie documentate şi verificate de inspectorul care participă la certificare pentru completitudinea şi comformitatea cu standardele aplicabile.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate executa la cerere toate testele necesare distructive şi nedistructive.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate certifica personal în conformitate cu următoarele norme:

  • Certificarea sudorilor în conformitate cu normele europene EN ISO 9606/1; EN ISO 9606;
  • Certificarea operatorilor pentru lipire tare în conformitate cu norma europeană EN ISO 13585:2012;
  • Certificarea operatorilor sudori în conformitate cu norma europeană EN ISO 14732:2013;
  • Certificarea operatorilor pentru control nedistructiv în conformitate cu norma europeană EN ISO 9712.

Diagrama proces certificare inițială SUDORI

Schema de certificare personal pentru examinari nedistructive

 

PROGRAMA ANALITICA CERTIFICARE PERSONAL CND

 

DESCARCĂ CEREREA DE CERTIFICARE PERSOANĂ

Procedura de tratare a apelurilor, reclamatiilor si contestatiilor

Pentru oferte sau informații suplimentare
Contactați-ne

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh