+4 021-315.32.95 RO / EN

Grupul TÜV AUSTRIA este specializat în inspecţia şi evaluarea cazanelor cu abur, echipamentelor sub presiune, conductelor, reactoarelor industriale, maşinăriilor, echipamentelor de ridicare, scărilor rulante, echipamentelor electrice (inclusiv în domeniul protecţiei împotriva exploziilor), echipamentelor de scenă, terenurilor de joacă, cablajelor, construcţiilor, echipamentelor medicale, amenajărilor pentru petrecerea timpului liber, trafic etc.

De asemenea, experţii independenţi ai grupului TÜV AUSTRIA asigură un nivel ridicat de calitate în domeniile de achiziţie, construcţie sau renovare a clădirilor industriale şi rezidenţiale.

TÜV AUSTRIA Grup se remarcă prin inspecţii competente în aproape toate domeniile de afaceri, industrie, siguranţă a muncii, în sectorul privat şi public. Obiectivul operaţional al său este centrat pe echipamentele sub presiune, reactoare industriale, cazane de abur, conducte şi reţele de conducte, echipamente de ridicat şi lifturi, instalaţii electrice, echipamente de scenă, teleferice, construcţii, facilităţi de recreere şi de trafic.


Domenii de Activitate

Expertize şi investigaţii tehnice Inspecţii Control Distructiv și Nedistructiv

Laborator control distructiv și control nedistructiv

testare-control-distructiv-control-nedistructiv

Servicii disponibile:

Control nedistructiv (CND)

Controlul nedistructiv reprezintă modalitatea de examinare a rezistenței unei structuri, piese fără a fi necesară demontarea, ori distrugerea acesteia.

 

Control distructiv

În vederea unei determinări precise a proprietăţilor mecanice şi fizico-chimice a diferitelor materiale, se execută seturi de încercări cu parametrii ficşi şi variabili la temperatură negativă ambiantă sau ridicată.

 

Laborator Control Distructiv și Nedistructiv

În laboratorul TÜV AUSTRIA ROMÂNIA , acreditat RENAR şi autorizat CNCAN, ISCIR se efectueză Testări clasice distructive şi testări clasice nedistructive cu personal autorizat ISCIR , EN, ASME.

Pentru oferte sau informații suplimentare
Contactați-ne

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2023. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh