+4 021-315.32.95 RO / EN
Reducere 10% pentru contractele de certificare încheiate ca urmare a solicitărilor online
Cere ofertă
Certificarea Sistemelor de Management

Certificare ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității

Certificare ISO 9001 prin TÜV AUSTRIA ROMÂNIA - partenerul pentru Sisteme de Management al Calităţii

certificare-iso-9001

ISO 9001: Ce reprezintă acest standard?

ISO 9001 este cel mai cunoscut standard și este folosit de organizații din toată lumea: peste un milion de companii certificate conform standardului ISO 9001. Obținearea certificării demonstrează că activitățile organizației dumneavoastră respectă cerințele impuse de standard, astfel încât clientul să acorde încredere produselor și serviciilor oferite având în vedere că acestea repectă standarde internaționale de calitate.

Calitatea este fără îndoială un factor esenţial din perspectiva globalizării şi competiţiei internaţionale.

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai raspandit standard de management la nivel mondial.

Implementarea unui sistem de mana­gement al calităţii certificabil ( printr-o certificare ISO 9001:2015 ) într-o organizaţie necesită:

 • Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a managementului de vârf
 • Implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei, în primul rând a oricărui factor de deci­zie
 • Aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii
 • Stabilitate organizaţională şi managerială a organizaţiei 

Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a unei organizații subliniază, de asemenea:

 • încrederea clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare
 • eficientizarea activitatii și creșterea productivității.
 • Crearea unui avantaj competitiv și atragerea de noi clienți și investitori pe piețele internaționale.
 • Optimizarea performanței rezultatelor Organizației combinate cu resursele necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global.

Noutățile standardului ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 vorbește acum în termeni de risc și oportunități. Organizatiile trebuie să demonstreze ca au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării efectelor acestora, ce pot avea  un impact negativ asupra capacității sistemului de management al calității de a obtine rezultatele dorite, cât și un impact negativ asupra gradului de satisfacție al clienților.

Procesul de management al riscurilor oferă suport în luarea deciziilor ținând seama de incertitudinea și de posibilitatea de apariţie pe viitor a unor evenimente sau circumstanțe, cât și a efectelor acestora asupra obiectivelor convenite.

Evaluarea riscurilor încearcă să răspundă la următoarele întrebări fundamentale:

 • Ce se poate întâmpla și de ce (prin identificarea riscurilor)?
 • Care sunt consecințele?
 • Care este probabilitatea apariției riscurilor în viitor?
 • Care sunt factorii care atenuează consecințele riscului sau care reduc probabilitatea de apariţie a riscului (bariere)?

Implementarea unui sistem de management al calităţii este considerat ca fiind complet după certificarea de către un organism de certificare independent.

Auditul de certificare ISO 9001:2015 de la TÜV AUSTRIA se bazează integral pe cerințele precise de calitate ale standardului ISO 9001:2015. Adițional se iau în considerare și cerințe specifice domeniului de activitate al organizatiei.

Certificatele obținute garantează o largă acceptare internațională și implicit o deschidere către piețele internaționale a organizațiilor certificate.

Avantaje certificare ISO 9001:2015 :

 • Creşterea eficacităţii prin îmbu­nătăţirea proceselor
 • Îmbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnolo­giei
 • Reducerea semnificativa a costurilor
 • Creşterea competitivităţii
 • Eficienţă îmbunătăţită datorită proceselor optimizate
 • Îmbunătăţirea satisfacţiei clien­tului şi a angajatului
 • Acceptarea pe liste de furnizori (multe organizaţii cer ca partenerii să fie certificaţi conform ISO 9001:2015)
 • Reducerea numărului de audituri interne şi reducerea numărului neconformităţilor
 • Motivarea angajaţilor

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA are experienţă îndelungată executând certificări încununate cu succes pentru un număr foarte mare de companii.


Tranziţia la ISO 9001:2015

Oarnă Marin Lead Auditor, Lector

Reducere 10% pentru contractele de certificare încheiate ca urmare a solicitărilor online
Cere ofertă

© TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 2024. Photo Credits: © Fotolia LLC, Shutterstock®, pixelio media gmbh